Definice

Přípona spadá do oblasti morfologie (slovotvorby). Jedná se o část slova za kořenem slova a před koncovkou. Koncovku od přípony rozeznáme tak, že slovo vyčasujeme nebo vyskloňujeme – koncovka je pak ta část, která se mění.

Příklady použití

pek-ař
pek-árn-a

Původ slova

skládání při a pnouti

Dělení slova

pří!po!na

Může vyskytovat také v těchto tvarech

sufix

Příbuzná slova

kořen
předpona
morfologie
slovotvorba
morfém