Definice

Spojky řadíme mezi neohebné slovní druhy. Jak už název napovídá, spojky spojují věty nebo větné členy.

Příklady použití

Přijde a pomůže mi.

Zapomněl nebo zaspal.

Věděl jsem to, protože mě včera navštívil.

Původ slova

Od všeslovanského poj – od slovesa spojovat

Dělení slova

spoj|ky

Může vyskytovat také v těchto tvarech

spojka
konjunkce

Může být také omylem zapsáno jako

zpojky

Příbuzná slova

neohebné slovní druhy