Definice

Číslovky jsou ohebný slovní druh, vyjadřují množství, počet nebo pořadí. Číslovky dělíme na základní, řadové, druhové a neurčité.

Příklady použití

Přišlo jich pět.

Doběhl druhý.

Přines mi prosím několik papírů.

Původ slova

Od slova číslo, to odvozeno od čísti – v původním významu počítat.

Dělení slova

čís!lov!ky

Může vyskytovat také v těchto tvarech

číslovka, numeralia

Může být také omylem zapsáno jako

číslofky

Příbuzná slova

ohebné slovní druhy

Internetová cvičebnice pravopisu