Definice

Přívlastek je jedním z větných členů. Rozvíjí jmenný větný člen. Přívlastky dělíme na shodné a neshodné. Shodné jsou ve stejném pádě s rozvíjeným členem.

Příklady použití

paleta barev (neshodný)
barevná paleta (shodný)

Původ slova

co se přivlastňuje substantivu

Dělení slova

pří!vlas!tek

Může vyskytovat také v těchto tvarech

přívlastkový
atribut

Může být také omylem zapsáno jako

přvlastek

Příbuzná slova

větné členy