Definice

Přísudek je jedním z větných členů. Společně s podmětem tvoří základní skladební dvojici věty dvojčlenné. Narozdíl od podmětu musí být ve větě vyjádřen, a to nejčastěji slovesem, v některých případech i citoslovcem.

Příklady použití

Zazvonil telefon.
Žába hop do rybníka.

Původ slova

od přisouditi

Dělení slova

pří!su!dek

Může vyskytovat také v těchto tvarech

predikát

Může být také omylem zapsáno jako

přsudek

Příbuzná slova

větné členy
základní skladební dvojice