Definice

Vid je jednou z kategorií, které určujrme u sloves. Dělíme jej na dokonavý a nedokonavý, přičemž dokonavý vid určuje časovou ohraničenost, ukončenost děje a nedokonavý vid naopak neohraničenost. Dokonavá slovesa nikdy nevyadřují čas přítomný

Příklady použití

volat (nedokonavý vid) / zavolat (dokonavý vid)
jíst (nedokonavý vid) / najíst se (dokonavý vid)

Dělení slova

vid

Může vyskytovat také v těchto tvarech

vidový

Může být také omylem zapsáno jako

vyd
vit

Příbuzná slova

vidová dvojice
mluvnické kategorie sloves