Definice

Skloňování je proces ohýbání podstatných a přídavných jmen, zájmen a sloves, tzn. použití slova v gramaticky správném pádu.

Příklady použití

využívání pádů k tvorbě gramaticky správné věty

Původ slova

Dělení slova

sklo!ňo!vá!ní

Může vyskytovat také v těchto tvarech

flexe

Může být také omylem zapsáno jako

sklňování

Příbuzná slova

ohebné slovní druhy