Definice

S přechodníky se nyní již příliš nesetkáváme, mají spíše knižní charakter. Jedná se o tvar slovesa, který slouží k zhuštění věty.

Přechodníky dělíme na přítomné (současně se odehrávají dva děje) a minulé (událost vyjádřená přechodníkem se odehrála dříve).

Dále má na tvar přechodníku vliv rod původce děje.

Příklady použití

Přechodník přítomný
Jitka mi volá sledujíc průběh zápasu.

Petr jde ke mně věda, že potřebuji pomoc.

Přechodník minulý
Přišedše se posadili ke stolu.

Může vyskytovat také v těchto tvarech

přechodník přítomný
přechodník minulý
přechodníková konstrukce

Může být také omylem zapsáno jako

přechotník

Příbuzná slova

archaismy
kondenzace věty