Definice

Jedná se o slova, v jejichž kořenech píšeme „y“ po obojetné souhlásce (b, f, l, m, p, s, v, z).

Příklady použití

Byl velmi vstřícný.

Pes vyl na měsíc.

Cpal se jako sysel.

Dělení slova

vy|jme|no|va|ná slo|va

Může vyskytovat také v těchto tvarech

vybraná slova
vyňatá slova

Může být také omylem zapsáno jako

vijmenovaná slova

Příbuzná slova

slovo příbuzné (ke slovu vyjmenovanému)
obojetné souhlásky