Definice

Termín spřežka označuje zaznamenání jedné hlásky pomocí více písmen. V českém jazyce je spřežkou „ch“. Některé spřežky zanilky ve chvíli, kdy se začala používat diakritická znaménka.

Příklady použití

ch

Dělení slova

spřež!ka

Může vyskytovat také v těchto tvarech

spřežkový pravopis

Může být také omylem zapsáno jako

spřeška

Příbuzná slova

hláska
písmeno
znak