Definice

Citoslovce patří mezi slova neohebná. Vyjadřují zvuky, pocity, nálady.

Příklady použití

Haf, haf, napodobují děti psa.

Au, to bolí.

Prrrr.

Původ slova

Vznik skládáním – od cit + slovo

Dělení slova

ci|to|slov|ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

interjekce

Může být také omylem zapsáno jako

citoslofce
cytoslovce

Příbuzná slova

neohebné slovní druhy