Definice

Lexém vzniklý zkracováním, slouží k vytvoření jiného lexému spojením.

Příklady použití

e-, i-, hyper-, mega-, foto-, info-, mikro-, multi-, promo-, repro-, super-, ultra-, net-

Dělení slova

a!fi!xo!id

Může být také omylem zapsáno jako

afyxoid, afixojd