Definice

Tvar podstatného jména (přídavného jména, zájmena), který je odpovědí na pádovou otázku Koho? Čeho?
Vyjadřuje přivlastňovací či jiný vztah mezi jménem v genitivu a jiným jménem nebo se pojí s některými předložkami.

Genitiv může být:

 • adverbiální genitiv – zbavit se dluhu, napít se rumu (genitiv času – 2. ledna 1974. roku);
 • adnominálny genitiv;
 • příslušnosti – střecha domu, velitel pluku, (genitiv původce:) báseň P.O. Hviezdoslava;
 • nositele děje – hlas učitele;
 • adresáta děje – autor knihy;
 • vlastníka auto mého bratra;
 • druhové příslušnosti -místo profesora, Univerzita Komenského, (stavový genitiv:) [dnes je] konec léta;
 • vlastnosti (kvalitativní) – slovo mužského rodu;
 • druhu – osobnost Jiřího Paroubka, pocit radosti, budova školy, délka tří metrů;
 • hebrejský – kniha knih;
 • kvantitativní typy: 
  • genitiv obsahu – napr. dav lidí;
  • genitiv množství – 10 psů;
  • partitivní genitiv (částečný)
   • částečnosti – litr rumu;
   • vlastnosti – muž vysoké postavy;
   • srovnání – silnější tebe;
 • záporový genitiv – nebyl schopen slova;
 • odlukový: odvrátit se od přátel, zprostit funkce;
 • dotykový-cílový: dosáhnouti cíle;
 • zvolací genitiv – Čerta starého!

Příklady použití

bez/od předsedy

Dělení slova

ge!ni!tiv

Může vyskytovat také v těchto tvarech

2. pád, rodový pád