Definice

Skupina sloves, která mají společný přítomný kmen.

Příklady použití

Podle přítomného kmene, který poznáme z tvaru 3. osoby jednotného čísla se slovesa dělí do 5 tříd, v každé jsou vzory časování.

třída            zakončení            příklad
1. třída        -e                          nes-e, ber-e, maž-e
2. třída       -ne (-me)              tisk-ne, min-ne, přij-me
3. třída       -je                          kry-je, kupu-je
4. třída       -í                            pros-í, trp-í
5. třída       -á                           děl-á, počít-á

Dělení slova

tří!da