Definice

Výrazy typu -hle, -pak aj. Ve staročeštině (praslovanštině) měly jinou podobu a byly to enklitiky. V dnešní češtině se připojují na konec některých slov, za koncovku, a neskloňují se.U některých takových slov dnes necítíme, že byla takto utvořena (např. až, když, neboť).

Příklady použití

kdož
což(e)
dneska
tenhle
copak

Dělení slova

post!fix

Může vyskytovat také v těchto tvarech

slovotvorná částice

Internetová cvičebnice pravopisu