Definice

Nově vzniklé pojmenování, které se uchytilo v jazyce, tj. je široce používané, případně zachycené ve slovníku neologismů.

Příklady použití

lustrace
bůček (= Facebook)

Dělení slova

ne!o!lo!gi!z!mus