Definice

Částice jsou neohebné slovní druhy. Jejich funkcí je uvozovat věty.

Příklady použití

už jsi pryč.

Ano, souhlasím.

Kéž bys už byla doma.

Původ slova

Od všeslovanského původu, souvisí se slovem štěpiti.

Dělení slova

čás|ti|ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

partikule

Může být také omylem zapsáno jako

čáztice

Příbuzná slova

neohebné slovní druhy