Definice

Pokles hlasu před intonačním centrem v nedokončené výpovědi. Může to být i jiná obměna větné melodie.

Příklady použití

polokadence vyjadřuje chlubení: Já jsem to da- -la ma- -min- -ce.

Dělení slova

po!lo!ka!de!n!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

pokračovací kadence, nekoncová kadence