Definice

Proces ve vývoji češtiny, při němž se ztratila měkkost souhlásek. V češtině k ní došlo vícekrát. Podle toho, který artikulační orgán tvoří vzniklému šumu překážku, dělíme úžinové souhlásky na další poddruhy.

Dělení slova

de!pa!la!ta!li!za!ce

Může být také omylem zapsáno jako

depaletalizace, depelatalyzace