Definice

Slabika je základní artikulační jednotka řeči. Každá slabika je vyslovena nárazem dechového proudu.

Příklady použití

chyt-rý (2 slabiky)
sám (1 slabika)

Dělení slova

sla!bi!ka

Může být také omylem zapsáno jako

slabyka

Příbuzná slova

fonetika

Internetová cvičebnice pravopisu