Definice

Realizace výpovědi, která má daný komunikační cíl. Pojem se používá také ve filosofii jazyka.

Příklady použití

jakýkoli mluvený projev

Dělení slova

mluv!ní akt

Může být také omylem zapsáno jako

mluvní takt

Příbuzná slova

teorie mluvních aktů, řečové jednání, řečový akt