Definice

Vkládání samohlásky dovnitř slabiky do některých tvarů slova pro usnadnění výslovnosti. Ne vždy je tato změna spisovná.

Příklady použití

pes, psa; sedum, osum

Dělení slova

e!pe!n!te!ze

Může být také omylem zapsáno jako

anaptyxe, epinteze, epentese

Příbuzná slova