Definice

Ve valenční skladbě obdoba větného členu – participant – označující něco, co je ovlivněno přísudkem. Je ve 4. pádě.

Příklady použití

Namalovala neslušný piktogram.

Dělení slova

pa!ti!ens

Může být také omylem zapsáno jako

patyens, patienz