Definice

Jazykovědná disciplína zkoumající komunikační akty z hlediska komunikačního záměru a jeho dosažení.

Původ slova

řecky pragma (skutek)

Dělení slova

pra!g!ma!ti!ka

Může být také omylem zapsáno jako

pragmatyka, prakmatika

Příbuzná slova

Internetová cvičebnice pravopisu