Definice

  1. soubor jazykových jednotek, na něž se pohlíží jako na varianty téže jednotky (jsou propojeny paradigmatickými vztahy),
  2. ve školské praxi přehled vzorů skloňování či časování.

Příklady použití

ad 2) vzory podstatných jmen (město, moře, kuře, …), přídavných jmen, sloves a zájmen

Původ slova

řecky parádeigma = vzor, příklad, model

Dělení slova

pa!ra!dig!ma

Může být také omylem zapsáno jako

paradygma, paradikma

Internetová cvičebnice pravopisu