Definice

Věta mluvnicky závisící na jiné (řídící) větě.

Příklady použití

Když jsem přijel, spatřil jsem psa, kterého jsem viděl u hospůdky, kterou včera hoši vybílili.

Dělení slova

zá!vi!s!lá vě!ta