Definice

Výpověď, která není větou, tj. nemá přísudek.

Příklady použití

Kouření zakázáno
Potraviny
Fuj!
Pozor,vlak

Dělení slova

vě!t!ný e!k!vi!va!lent