Definice

Předložkový tvar podstatného jména (přídavného jména, zájmena), který je odpovědí na pádovou otázku O kom? O čem? Vyjadřuje většinou obvykle umístění v objektu, jehož pojmenování ohýbá.

Příklady použití

o/na/ve stolech

Původ slova

lat. locus = místo

Dělení slova

lo!kál

Může vyskytovat také v těchto tvarech

6. pád, lokativ