Definice

Jeden ze 4 konstitutivních rysů slovanské věty: agentnost (agens – činitel děje) je podmětem věty) X deagentnost (agens se nevyjadřuje nebo je z místa podmětu odsunut).

Příklady použití

Agentnost                     Deagentnost
Jan jde domů.              Jde se domů. Sněží.
Četl jsem si.                  Psali o tom na těch Internetech.
Vlak byl nacpaný.        V jídelně bylo narváno.

Dělení slova

a!gen!t!nost

Internetová cvičebnice pravopisu