Definice

Gramatika zahrnuje pravidla pro správnou stavbu věty, správné použití jazyka.

Příklady použití

použití správného pádu, rodu, času, tvaru slovesa…

Původ slova

z latinského grammatica (umět číst a psát)

Dělení slova

gra!ma!ti!ka

Může vyskytovat také v těchto tvarech

mluvnice

Může být také omylem zapsáno jako

gramatyka

Příbuzná slova

pravopis