Definice

Nejmenší jednotka významu v konkrétním slově.

Příklady použití

-l, -la, -lone-na-uč-i-l (všechny skupiny písmen jsou morfy)