Definice

Dramatický žánr s veselým průběhem i koncem.

Příklady použití

Osvobozené divadlo, Divadlo Járy Cimrmana

Původ slova

Aristotelés: kómos = průvod spjatý s Dionýsovým kultem (malé dionýsie)

Dělení slova

ko!me!di!e