Definice

Konkrétní realizace morfému.

Příklady použití

píšu, piš, psát, dopis – alomorfy téhož morfému

Dělení slova

a!lo!morf

Může být také omylem zapsáno jako

alonorf