Definice

Aliteraci řadíme mezi stylistické figury. Spočívá v opakování prvního písmene ve dvou a slovech ve verši.

Příklady použití

Petr překotně přiskočil a prudce pozdravil pana prezidenta.

Dělení slova

a!li!te!ra!ce

Může být také omylem zapsáno jako

alyterace

Příbuzná slova

figury
stylistika

Internetová cvičebnice pravopisu