Definice

Tvar podstatného jména (přídavného jména, zájmena), který je odpovědí na pádovou otázku Kdo: Co? Vyjadřuje původce děje, vlastnosti či stavu.

Příklady použití

ořech

Původ slova

lat. nominativus [casus] od nominare = nazývat

Dělení slova

no!mi!na!tiv

Může vyskytovat také v těchto tvarech

1. pád, jmenovací pád

Internetová cvičebnice pravopisu