Literatura (stránka 3 z 16)

Jistě nejpočetnější kategorie tohoto serveru, do které spadají literární pojmy. Řadíme k nim pojmy z teorie literatury (především z oblasti poezie a prózy), označení literárních faktů a literárních postav. Středoškolští studenti jistě ocení i stručnost výkladu a ukázkové příklady každého jevu.

Detail

Verš daktylotrochejský

Detail

Verš časoměrný

Detail

Verš jambický

Detail

Verš trochejský

Detail

Verš volný

Detail

Teorie verše

Detail

Kaligram / ideogram

Detail

Almanach

Detail

Epizeuxis

Detail

Óda

© 2018 Češtinaveslovníku.cz - O projektu | Zásady ochrany osobních údajů

Nahoru ↑