Definice

Chyba spočívající v tom, že části téže věty na sebe mluvnicky nenavazují.

Příklady použití

Po naší republice se potlouká člověk, který se o něj zajímá Interpol.

Původ slova

řecky an– = ne-, akolouthos = následující

Dělení slova

a!na!ko!lut

Může vyskytovat také v těchto tvarech

vyšinutí z větné vazby