Definice

1) Opis pomocí více slov nebo celé věty.
2) Totéž v poezii – tam se perifráze považuje za prostředek vyššího stylu.

Příklady použití

1) „Nenadála jsem se, že se tak brzy u vás budou péci svatební koláče.“ (V. Martínek) ⇒ jsem překvapena,že budete tak brzy strojit svatbu
země tisíců jezer. ‘Finsko

„již na něm roste trávníček” = zemřel (K. j: Erben: Kytice)

2) Za trochu lásky šel bych světa kraj, jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí. (J. Vrchlický)
kdo v zlaté struny zahrát zná (V. Hálek: Večerní písně) = básník

Původ slova

řecky peri- = okolo, ob; frasis = jedontka řeči

Dělení slova

pe!ri!frá!ze