Definice

Veršová stopa mající první slabiku přízvučnou (dlouhou) a druhou nepřízvučnou (krátkou) (È-). Tento typ verše je v české poezii oblíbený, má-li 8 slabik, dobře se memoruje. Většina současné lidové poezie je psána trochejem.

Příklady použití

„Však my nejsme žádný Baník“ / povídá nám v TV maník, / který postup oslavuje. / Přitom hřiště demoluje…

Původ slova

trachaios = běžící, mající spád

Dělení slova

tro!chej!ský verš

Může vyskytovat také v těchto tvarech

trochej