Definice

Způsob rytmické výstavby veršů založený (podle antického vzoru) na pravidelném střídání dlouhých a krátkých slabik, přičemž dlouhá slabika trvá tolik co dvě krátké.

Příklady použití

Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím
/    /     _ _   /      _    /      _ _     /           /_    /_ _
někdy  kolébka,  nyní   národu  mého  rakev.
/    _     /  _ _       /   _   /    _ _     /  _         /_

/ _ _    daktylská stopa

/ / spondejská stopa

/  neúplná stopa

(Jan Kollár, Slávy dcera, předzpěv)

Dělení slova

ča!so!mě!r!ný verš