Definice

Způsob rytmické výstavby veršů založený na střídání daktylu a trocheje.

Příklady použití

Seděly žáby v kaluži,
È–        È-    È    –  –

hleděly vzhůru k nebi,
È    –  –  È     –    È    –

starý jim žabák učený
È   –   –      È –      È – –

otvíral tvrdé lebi.
È-   –    È  –    È-

È– daktyl

È- trochej

(Jan Neruda)

Dělení slova

da!k!ty!lo!tro!chej!ský verš

Může vyskytovat také v těchto tvarech

daktylotrochej