Definice

Účastník komunikace (i pasivní).

Příklady použití

Komunikant je

1) kdokoli, kdo mluví nebo píše někomu jinému (za splnění podmínek komunikace).
2) ten, kdo takový projev čte či poslouchá.

Dělení slova

ko!mu!ni!kant

Může být také omylem zapsáno jako

komunykant, komunikand

Internetová cvičebnice pravopisu