Definice

Výsledek komunikace (veřejný proslov, e-mail, SMS, text na sociální síti, …).

Původ slova

ko!mu!ni!kát

Může být také omylem zapsáno jako

komunykát, komunikád

Internetová cvičebnice pravopisu