Definice

Disciplína literární vědy. Zkoumá vztahy, společné rysy a rozdíly jednotlivých děl různých národů a v různých jazycích.

Původ slova

lat. comparare, srovnávat

Dělení slova

kom!pa!ras!ti!ka

Může být také omylem zapsáno jako

komparaztika, komparastyka