Definice

Je to nejmenší grafická jednotka jazyka schopná rozlišit význam.

Příklady použití

písmeno, číslice, čárka,vykřičník, znak čínské abecedy

Dělení slova

gra!fém

Může být také omylem zapsáno jako

krafém