Definice

Jazykovědná disciplína zkoumající vývoj slov.

Příklady použití

Pojem ekonomie má svůj původ v řečtině (oikos = dům, nomos = pravidlo, zákon). Název je etymologicky odvozen z díla antického autora Xenofona „Oikonomikos“ (4. století před Kristem). Xenofon zde popisoval jak správně postupovat při správě majetku v patricijských domech.

Dělení slova

e!ty!mo!lo!gi!e

Může být také omylem zapsáno jako

etimologie, etymologye