Definice

Jazykovědná disciplína a studijní obor zkoumající jazyk a literaturu Slovanů a jejich území.

Dělení slova

sla!vi!sti!ka

Může být také omylem zapsáno jako

slavystika, slavistyka