Definice

Jazykovědná disciplína a studijní obor zkoumající jazyk a literaturu Srbska a Srbů.

Dělení slova

ser!bi!sti!ka

Může být také omylem zapsáno jako

serbystika, serbistyka