Definice

Forma komična, její doménou je úsměvné hodnocení směšné situace nebo objektu. Oproti satiře, která je adresná a výsměšná, bývá humor chápavější a laskavější. Humor v sobě slučuje prvky komična i tragična – smích i pláč. Dobrosrdečné zesměšňování.

Příklady použití

anekdoty

Původ slova

Latinské humor ve významu vlhkosti označuje humorální šťávy v lidském těle. Humor ve významu komična se v Evropě uplatňuje od 17. Století. Humor ve smyslu komična odvozujeme v češtině od anglického humour. Starší varianty můžeme nalézt i v jiných jazycích – italské umore či španělské buen humor.

Dělení slova

hu!mor

Může vyskytovat také v těchto tvarech

Humor, humory

Příbuzná slova

Komika
Komedie
Žert
Dobrý rozmar