Definice

Žánr založený na spojení hudby a recitace. Mívá dojemný, sentimentální až patetický styl, černobílé postavy, romantické téma.

Příklady použití

Z. Fibich

Původ slova

franc. mélodrame

Dělení slova

me!lo!dram